Naše dokumenty

Na stiahnutie

 • Žiadosť o prijatie do MŠ
 • Prosba o podporu 2023
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Žiadosť do evidencie
 • Bezpríznakovosť 2022-2023
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Splnomocnenie (Vyberanie dieťaťa)
 • Zápisnica ZRPŠ September 2022
 • Zápisnica Rodičia
 • Zverejenenie hodnotenia AV-1
 • Vzor žiadosti o odpustenie školného
 • Správa o vých. vzdel.činnosti. CMŠ_2021_2022
 • Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.
 • CMS_zverejnovanie FAKTÚR január 2023
 • CMS_zverejnovanie FAKTÚR Február.2023
 • CMS_zverejnovanie FAKTÚR Marec 2023
 • Školský poriadok CMŠ MŽO
 • Dodatok č.1 k Školskému poriadku
 • Hodnotenie AV 1 2022_2023