Naše dokumenty

Na stiahnutie

 • Žiadosť o prijatie do MŠ
 • Prosba o podporu 2022
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Žiadosť do evidencie
 • Bezpríznakovosť 2022-2023
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Splnomocnenie (Vyberanie dieťaťa)
 • Zápisnica ZRPŠ September 2022
 • Zápisnica Rodičia
 • Zverejenenie hodnotenia AV-1
 • Vzor žiadosti o odpustenie školného
 • Sprava o vych. vzdel.cinnosti. CMS_2021_2022
 • Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.