Naše dokumenty

Na stiahnutie

 • Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.
 • Školský poriadok CMŠ MŽO
 • Dodatok č.1 k Školskému poriadku
 • ŠKVP - Letíme k výšinám
 • Darujte nam 2%
 • Tlačivá
 • Tlačivá -Nástup Dieťaťa do CMŠ
 • Hodnotenie AV
 • CMS_ZVEREJNOVANIE Faktúr
 • Zápisnice
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Koncepčný zámer rozvoja CMŠ MŽO