O nás

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova (CMŠ MŽO) začala svoju prevádzku v roku 2013 ako elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach. Od septembra roku 2014 je samostatnou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy. Sestry reagovali na výzvu rodičov z Dunajskej Lužnej, aby sa v obci zriadila plno-organizovaná CMŠ. Tento projekt výrazne podporila aj farnosť Dunajská Lužná. Patrónkou školy je Madona Žitného ostrova. Od začiatku svojej existencie mala CMŠ v prevádzke 2 triedy, no v súčasnosti budova prešla rekonštrukciou, na základe ktorej sa zvýšila jej kapacita. Rekonštrukcia CMŠ MŽO bola zabezpečená cez Európsky fond regionálneho rozvoja. Momentálne sú v prevádzke 4 základné triedy a 1 dočasná, ktorá je zriadená pre deti z Ukrajiny. Budova CMŠ sa nachádza na strategicky výhodnom mieste – v centre obce Dunajská Lužná.

Naše poslanie

Našim hlavným poslaním je podpora rodinnej výchovy, obohatenej o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvíjame dieťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach, s prihliadnutím aj na jeho individuálne osobitosti.Základom nášho pôsobenia je kresťanská výchova, ktorá výrazne obohacuje celkový výchovno-vzdelávací proces, čím výrazne prispieva k formovaniu dieťaťa. Podľa vzoru patrónky CMŠ Madony Žitného ostrova, ktorej prívlastok je Matka Božia Pomáhajúca, sú deti a zamestnanci vedení k šíreniu dobra a lásky. Tým  vytvárame veľmi podnetné prostredie nielen pre deti, ale aj pre učiteľov, iných zamestnancov a rodičov.

Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova sa uskutočnilo vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja.