Náš tímMgr. Ivana dankova

Pani RiaditeľkaMgr. Silvia Kováliková - sestra Avila OP

Pani zástupkyňaMgr. Veronika Littvová

Pani učiteľkaIng. Petra Beláková

Pani učiteľkaMgr. Dagmar Bieliková - sestra Gabriela OP

Pani učiteľkaMgr. Alexandra Miklošková

Pani učiteľkaMgr. Magdaléna Špaleková

Pani učiteľkaMgr. Katarína Buzášiová

Pani učiteľkaBc. Dana Boššániová - sestra Jakuba OP

pomocný vychovávateľThLic. Mária Černická - sestra Mária OP

Pani učiteľkaJana Bartošová

Pani upratovačkaLiudmila Tsybko

Pani upratovačkaZlatica Ovečková

Pani kuchárkaAlla Mykyta

Pani upratovačka