Naše kontakty

Cirkevná Materská škola  Madony žitného ostrova

  • Jánošíkovská 465/5, 90042 Dunajská Lužná
  • cmsdunluzna@gmail.com
  • 0903982507

Mailová adresa, na účel, podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných v súlade s ustanovením v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  :  oznameniacms@gmail.com