OZNÁMENIE O VýBEROVOM KONANÍ

Riaditeľ materskej školy

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej. Viac informácií nájdete tu.

Učiteľ materskej školy

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova, Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta: učiteľka materskej školy s nástupom od 2. 9. 2021, pracovný pomer na dobu určitú.

Viac informácií nájdete v prílohe : pracovná pozícia – učiteľka MŠ

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej s nástupom od 1. septembra 2021

Viac informácií nájdete v prílohe :  VÝBEROVÉ  KONANIE