Vitajte

Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova,
Jánošíkovská 465/5, Dunajská Lužná


Hymna Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova

Volám na teba, Matka naša,
Madona nášho ostrova.
Prikry nás plášťom svojich šiat,
keď sme s tebou, nemáme strach.

R: Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna.

Láskou svojou nás zahŕňaš
a pred každým zlom chrániš nás.
Nauč nás počúvať Ducha hlas,
ktorý zapáli dobro v nás.

R: Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna.

Madona nášho ostrova,
chceme ti patriť dnes znova,
Boha tu chceme osláviť
a v srdciach našich ho chrániť.

R: Mária, Kráľovná, pros za nás u Syna.