Naše informácie

Milí rodičia,

po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujem, že CMŠ bude počas letných prázdnin otvorená do 17.7.2024.
Záväzné prihlasovanie detí sa uskutoční niekedy v júni. O tom Vás budeme ešte bližšie informovať.
S pozdravom

 

                       S pozdravom

                            Ivana Danková

                              riaditeľka CMŠ MŽO