Naše informácie

Milí rodičia,

So súhlasom zriaďovateľa bude v CMŠ počas jarných prázdnin 4. – 8. 3.2024 prerušená prevádzka.

 

                       S pozdravom

                            Ivana Danková

                              riaditeľka CMŠ MŽO