2023/ 2024

Divadlo Pod Hríbom
Poďakovanie za úrodu
Vianočné Trhy
Zimná olympiáda
Divadlo Pani učiteliek
Šarkaniáda
Vitaj Svätý Mikuláš
Cesta svetla
Katechéza
Začiatok Adventu
Medici na návšteve
Plavecký kurz
Milión detí sa modlí ruženec
Od ovečky k ponožke
Karneval - fašiangy
Sadenie Stromčekov