2023/ 2024

Divadlo Pod Hríbom
Poďakovanie za úrodu
Divadlo Pani učiteliek
Šarkaniáda
Katechéza
Milión detí sa modlí ruženec