2022/ 2023

Mravčeky na záhrade
ADvent
Divadlo Pod Hríbom
Vianočné vystúpenie Lienky
Jesenní pátrači..
Vianočné vystúpenie Mravčeky
Svätý Mikuláš
Katechéza o krste
Zimná olympiáda
Plavecký kurz
Exkurzia Jahody
Exkurzia Povolania
SV.Omša
Rozlúčka predškolákov
Karneval CMŠ 2023
Deň Matiek
Návšteva u včelára
Lesná Pedagogika
Rádio Mária
Predstavenie v Hlbinách