2022/ 2023

Mravčeky na záhrade
ADvent
Divadlo Pod Hríbom
Vianočné vystúpenie Lienky
Jesenní pátrači..
Vianočne vystúpenie Mravčeky
Svätý Mikuláš
Katechéza o krste
Zimná olympiáda
Plavecký kurz
Exkurzia Povolania
SV Omša
Karneval CMŠ 2023
Deň Matiek
Lesná Pedagogika
Rádio Mária