Zatvorenie CMŠ MŽO

1.4.2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania a preto zostáva aj naša CMŠ MŽO naďalej až do odvolania  ZATVORENÁ. 

Mgr. Katarína Mazúrová
riaditeľka CMŠ MŽO