ŠkVP Rastieme v láske

Obsahové celky školského vzdelávacieho programu

September
Vitajte v materskej škole

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Som šikovný  škôlkár
2. Moji kamaráti
3. Kto sa o nás stará v MŠ
4. Moja  rodina
5. MŠ  a jej okolie
Stvorenie sveta a človeka

Október
Čarovná jeseň

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Prišla  jeseň
2. V ovocnom sade
3. Košík plný zeleniny
4. Úcta  k starším
Osobnosť Abraháma, Mojžiša, Noeho

November
Cesta za  zdravím

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
2. Jeme  zdravo  –  vitamínoví  kamaráti
3. Jeseň  v lese
4. Počasie
Osobnosť Dávida, Daniela, Prorokov…

December
Adventný  čas  a Vianoce

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Adventný  čas   a  sv. Mikuláš
2. Kúzelná vôňa vianočných medovníčkov
3. Narodil sa Ježiško, veseľme sa všetci
Očakávanie a narodenie Ježiša

Január
Zima  je,  každý  sa raduje

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Vitaj Nový rok
2. Tajomstvo vesmíru
3. Zima, zima tu je – zimné radovánky
4. Zvieratká  a vtáčiky v zime
Ježiš a zázraky

Február
Fašiangy

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Chcem byť mocný ako buk
2. Je tu karneval
3. Predmety  a ich vlastnosti
4. Dopravné prostriedky
Ježiš – dobrý pastrier

Marec
S knihou do sveta rozprávok

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. O čom rozprávalo marcové slniečko
2. Maľujem si vajíčko – Veľkonočné sviatky
3. Z tejto knižky detičky, môžeme čítať básničky
4. Jarné kvietky
Obdobie pôstu, krížová cesta

Apríl
Príroda  sa  prebúdza

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Jar v našom lese a parku
2. Slniečko a jeho pomocníci
3. Prileteli vtáčky
4. Zvieratká a ich mláďatká
Tajomstvo Veľkej Noci, zmŕtvychvstanie

Máj
Všetci tvoríme jednu veľkú Božiu rodinu

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Mamka, ocko, ja, to sme jedna rodina
2. Panna Mária – Patrónka našej škôlky
3. Aké tajomstvá ukrýva lúka a potôčik
4. Podťe s nami na výlet do ZOO
Duch Svätý, Mária – naša mamička

Jún
Čo všetko deťom k šťastiu treba

TÉMY PROJEKTY Z NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
1. Týždeň detskej radosti
2. Krásy Slovenska
3. Môj ocko
4. Dovidenia, milá škôlka
Duch Svätý v mojom živote