Rodičovské združenie (27.9.2017)

Milí rodičia,

srdečne vás pozývame na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 27.septembra 2017 o 17:00 v budove CMŠ Madony Žitného ostrova.
 
Program:
 
– Školský poriadok
– Prevádzka CMŠ
– Poplatky
– Krúžková činnosť
– Akcie
– Iné
 
Účasť je dôležitá, preto vás prosíme, aby ste si našli na stretnutie čas. Prosíme vás, aby ste na stretnutie prišli bez detí. Ďakujeme.
 
S pozdravom 
Mgr. Katarína Mazúrová
riaditeľka CMŠ MŽO