Prevádzka CMŠ

Prevádzka v Cirkevnej materskej škole je v pracovných dňoch od 6:30 do 17:00 hod.

Upozornenie pre rodičov:

Schádzanie sa detí do CMŠ je do 8:00 hod.