Predstavenie pre starých rodičov (25.10.2017)

Predstavenie pre starých rodičov

25. októbra 2017 16:30 srdečne pozývame všetkých starých rodičov na predstavenie, kde im chceme vyjadriť našu lásku a úctu. Predstavenie sa uskutoční v priestoroch sály Kultúrneho domu v Dunajskej Lužnej. Budeme Vám vďační za akúkoľvek pomoc s občerstvením a prípravou pred predstavením a tiež s uprataním sály po predstavení. Ďakujeme.

kolekrív CMŠ