Oznámenie o prijímaní detí

Zápis detí do Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova (CMŠ MŽO) na školský rok 2021/2022 bude prebiehať v dňoch 3. – 7. 5. 2021.