Otvorenie škôlky (4.9.2017)

Milí rodičia, milé deti,
 
materská škola sa otvára 4. septembra 2017  o 6.30 hod. a je potrebné prísť do 8.00 hod.
 
S pozdravom
p. riaditeľka Mazúrová