Kolektív

Mgr. Katarína Mazúrová
riaditeľka škôlky
trieda DELFÍNY

Mgr. Jarmila Kéderová – sr. Dominika OP
triedna učiteľka
trieda DELFÍNY

Mgr. Silvia Kováliková – sestra Avila OP
triedna učiteľka
trieda MOTÝLIKY

Mgr. Alexandra Miklošková
pani učiteľka
trieda MOTÝLIKY

p. Editka Temerová
pani kuchárka

p. Renátka Rigová
pani kuchárka