Kolektív

Mgr. Katarína Mazúrová
riaditeľka škôlky
trieda včeličky

Mgr. Magdaléna Konrádová
učiteľka
trieda lienky

sestra Avila
učiteľka
trieda lienky

sestra Anežka
učiteľka
trieda včeličky

teta Joja
asistentka

Editka
pani kuchárka

Renátka
pani kuchárka