Kolektív

Mgr. Katarína Mazúrová
riaditeľka škôlky
trieda SLNIEČKA

Mgr. Jarmila Kéderová – sr. Dominika OP
triedna učiteľka
trieda SLNIEČKA

Mgr. Alexandra Miklošková
triedna učiteľka
trieda ŽABKY

Mgr. Silvia Kováliková – sr. Avila OP
pani učiteľka
trieda ŽABKY

Bc. Katarína Buzášiová 
zastupujúca pani učiteľka, krúžky AJ a tanečná

Ing. Petra Beláková 
asistentka, študentka predškolskej pedagogiky

p. Editka Temerová
pani kuchárka

p. Renátka Rigová
pani kuchárka