zmena prevádzky cmš

Materská škola je od 15.3. 2021 do odvolania v prevádzke v čiastočne skrátenom režime, t.j. od 6:30 do 16:00 hod.