Denný poriadok

Trieda starších detí – Slniečka

6.30 – 9.00 hod.

 • Príchod detí
 • Hry a hravé činnosti
 • Ranný kruh
 • Ranná modlitba
 • Pohybové a relaxačné cvičenia

9.00 – 12.00 hod.

 • Osobná hygiena
 • Desiata
 • Edukačné aktivity
 • Pobyt vonku

12.00 – 14.30 hod.

 • Osobná hygiena
 • Obed
 • Spánok alebo odpočinok na ležadle

14.30 – 15.20 hod.

 • Osobná hygiena
 • Olovrant

15.20 – 17.00 hod.

 • Edukačná aktivita
 • Hry a hravé činnosti
 • Krúžková činnosť
 • Pobyt vonku
 • Rozchádzanie sa detí domov

 

Trieda mladších detí – žabky

6.30 – 8.30 hod.

 • Príchod detí
 • Hry a hravé činnosti
 • Ranný kruh
 • Ranná modlitba
 • Pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 11.30 hod.

 • Osobná hygiena
 • Desiata
 • Edukačné aktivity
 • Pobyt vonku

11.30 – 14.00 hod.

 • Osobná hygiena
 • Obed
 • Spánok alebo odpočinok na ležadle

14.00 – 15.00 hod.

 • Osobná hygiena
 • Olovrant

15.00 – 17.00 hod.

 • Edukačná aktivita
 • Hry a hravé činnosti
 • Krúžková činnosť
 • Pobyt vonku
 • Rozchádzanie sa detí domov