Archív kategorií: Nezaradené

Oznámenie o prerušení prevádzky

Oznámenie o prerušení prevádzky CMŠ Madony Žitného ostrova

Prevádzka Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova bude prerušená počas vianočných sviatkov od 27. decembra 2017 do 5. januára 2018. Nástup detí do materskej školy je 8. januára 2018 (pondelok).

Mgr.Katarína Mazúrová

riaditeľka CMŠ MŽO

Predstavenie pre starých rodičov (25.10.2017)

Predstavenie pre starých rodičov

25. októbra 2017 16:30 srdečne pozývame všetkých starých rodičov na predstavenie, kde im chceme vyjadriť našu lásku a úctu. Predstavenie sa uskutoční v priestoroch sály Kultúrneho domu v Dunajskej Lužnej. Budeme Vám vďační za akúkoľvek pomoc s občerstvením a prípravou pred predstavením a tiež s uprataním sály po predstavení. Ďakujeme.

kolekrív CMŠ

Rodičovské združenie (27.9.2017)

Milí rodičia,

srdečne vás pozývame na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 27.septembra 2017 o 17:00 v budove CMŠ Madony Žitného ostrova.
 
Program:
 
– Školský poriadok
– Prevádzka CMŠ
– Poplatky
– Krúžková činnosť
– Akcie
– Iné
 
Účasť je dôležitá, preto vás prosíme, aby ste si našli na stretnutie čas. Prosíme vás, aby ste na stretnutie prišli bez detí. Ďakujeme.
 
S pozdravom 
Mgr. Katarína Mazúrová
riaditeľka CMŠ MŽO

Deň otcov a deň rodiny (20.6.2017)

20.júna 2017 o 16:30 Vás srdečne pozývame na grilovačku.

Bude to náš deň rodiny spojený s oslavou dňa otcov. Zároveň sa rozlúčime s našimi predškolákmi, ktorým páter Bruno požehná školské tašky.

Na grilovačku si každá rodinka prinesie svoje potraviny (tak ako to máte najradšejJ).

Prosíme Vás o zapožičanie grilu a šikovných grilmajstrov o pomoc s grilovaním. (Potrebujeme to vopred nahlásiť u pani riaditeľky prípadne u pani učiteliek)

kolektív CMŠ

 

Návšteva Galérie (9.6.2017)

9.júna 2017 navštívime Galériu mesta Bratislavy s expozíciou „Hravé písmená“.

Vyskúšame si stroj pána Guttenberga a zoznámime sa

s najrozšírenejšou knihou sveta – Bibliou.

Odchod autobusu spred CMŠ je o 8:00.

Prosíme Vás, aby deti prišli do škôlky naraňajkované.

Na cestu im do batôžkov pribaľte desiatu.

Deň detí (1.6.2017)

Milí rodičia,

1.júna 2017 (vo štvrtok) oslávime

Medzinárodný deň detí v Csákyho kaštiely

(kláštor sestier františkánok).

 Odchod autobusu je spred CMŠ o 8:00 hod.

Prosíme Vás, aby deti prišli do škôlky naraňajkované. Do batôžka im pribaľte:

– desiatu a pitie do fľašky

– odporúčame nedávať čokoládové sladkosti ( obed budeme mať v CMŠ).

– šiltovku alebo klobúk proti úpalu.

Prosíme Vás, aby ste ráno deti natreli opaľovacím krémom a nastriekali repelentom proti kliešťom.

Predpokladaný príchod je o 12:00

V prípade zlého počasia oslávime tento deň v CMŠ.

Prijímacie skúšky ZUŠ (24. a 25.5.2017)

TALENTOVÉ SKÚŠKY A ZÁPIS ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 sa uskutočnia v dňoch 24. a 25. mája 2017 v čase od 14.00 h do 17.00 h v priestoroch Základnej umeleckej školy v Dunajskej Lužnej / v budove ZŠ/

Prihlásiť sa môžu žiaci od 6 rokov veku do odboru:
HUDOBNÉHO ( klavír, keyboard, akordeón, klasická a elektrická gitara, zobcová flauta, priečna flauta, sólový a komorný spev, husle )
TANEČNÉHO ( klasický, ľudový a moderný tanec, tance iných národov)
VÝTVARNÉHO ( kresba, maľba, grafika, priestorové práce z rôznych
materiálov, počítačová grafika, digitálna fotografia pre žiakov
od 12 rokov, príprava žiakov na talentové skúšky na stredné
a vysoké školy umeleckého zamerania )
LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ( prednes poézie a prózy, dramatická slovesnosť, malé javiskové formy )
Upozornenie:
– hudobný odbor vrátane hudobnej náuky sa vyučuje v budove ZŠ,
– tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor na elokovanom pracovisku ZUŠ
v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Dunajskej Lužnej,
– prípravné štúdium tamečného a výtvarného odboru na elokovaných pracoviskách ZUŠ
v priestoroch MŠ v Dunajskej Lužnej.
Požiadavky na talentové skúšky:
– v hudobnom odbore (intonovanie jednoduchej piesne, zisťovanie rytmického cítenia,   vytlieskanie jednoduchého rytmického útvaru, rozlíšenie predhraného stúpajúceho a klesajúceho tónu),
– vo výtvarnom odbore ( priniesť  domácu výtvarnú prácu žiaka),
– v literárno-dramatickom odbore ( prednes jednoduchej básne, riekanky),
–  v tanečnom odbore ( preukázanie zdravotnej spôsobilosti a fyzickej vyspelosti žiaka,
rytmické predpoklady, jednoduchý  improvizovaný pohybový prejav).
Pri prijímacích  skúškach je potrebné preukázať rodné číslo dieťaťa.
Podrobne k prijímacím skúškam do hudobného odboru na šk. rok 2017/2018
viď záložka Organizácia školského roka:
Rozhodnutie k prijímacím talentovým skúškam.
Informácie na tel.č.: 4598 1246, 0911 675 362 v pracovné dni od 12.00 do 17.00 h

e-mail: zus@zusdl.edu.sk